wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Arganolie

Arganolie, argonolie of arganeolie is afkomstig uit de Marokkaanse Argania Spinosa.

Actieve Ingrediënten in arganolie

De samenstelling van arganolie is zeer uitgebreid en rijk. Arganolie bestaat uit verschillende onderdelen. Voor we naar de details kijken, is het van vitaal belang te weten dat de verschillende composities ervoor zorgen dat de olie een superieure kwaliteit heeft. Het is dankzij deze samenstelling dat arganolie wordt beschouwd als een van de meest populaire olies ter wereld als we het hebben over de gezondheid. De meest erkende onderdelen van arganolie zijn de vetzuren.

Deze vetzuren bestaan uit:

  • Verzadigde vetten de olie bevat twee vormen van verzadigde vetten, die palmitinezuur en stearinezuur heten. Oliezuur is het enkelvoudig onverzadigde vetzuur in arganolie. Tot slot, met betrekking tot vetzuren, heeft de olie twee soorten meervoudig onverzadigde vetzuren die linolzuur en alfa-linoleen heten.
  • Enkelvoudig onverzadigde vetzuren de belangrijkste samenstelling van de olie zijn de enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Deze vetten bevatten omega-6 vetzuren. In het lichaam zijn dit soort vetten effectief in het bevorderen van een goede cholesterol, terwijl het het slechte cholesterol ontmoedigt.

Wat doen de vetzuren van arganolie in het lichaam?

Veel mensen die problemen hebben met hun cholesterolgehalte vinden het gebruik van arganolie erg nuttig en meer en meer gezondheidsdeskundigen bevelen de olie aan. Ook deze onverzadigde vetten zijn goed voor de versterking van het afweermechanisme van het lichaam.

De kracht van vitamine E

Arganolie en de samenstelling ervan wordt gebruikt om ontstekingen in verschillende cellen van het lichaam tegen te gaan. De olie is ook rijk aan vitamine E. Deze vitamine geeft de olie de kracht om als een anti-oxidant te fungeren.

Waarom is het goed om arganolie en andere soorten olie te gebruiken?

De olie neutraliseert destructieve oxidatie ter bevordering van een goede gezondheid. Voor mensen die willen profiteren van de werking van de samenstelling van de olie, is het van vitaal belang om andere oliën in de keuken te gebruiken naast arganolie.

Voorbeeld van een goede olie in combinatie met arganolie
Om bijvoorbeeld een goede verhouding van alfa-linoleenzuur op te nemen, in een hoeveelheid die doeltreffend is voor het lichaam, moet u rekening houden met andere bronnen, zoals soja-olie. Dit komt omdat arganolie slechts 0,5% alfa-linoleenzuur bevat.

Kenmerken van arganolie
Arganolie is vooral bekend om haar donkere kleur in vergelijking met olijfolie. De olie is ook meer noten-achtig dan olijfolie. Er is veel variatie in de samenstelling van de olie, en het is belangrijk dat u ten volle kunt profiteren van alle voordelen met betrekking tot uw gezondheid.

Waarom is het verstandig om een arts te raadplegen voor informatie over arganolie?

  1. Afgezien van de voordelen voor de gezondheid, zal u ontdekken dat het een smaak heeft die uw eetlust opwekt en zorgt voor een zeer smakelijke maaltijd. Voor mensen die gebruik maken van de olie om hun gezondheid terug op peil te brengen, is het van vitaal belang om te overleggen met iemand uit de gezondheidssector.
  2. Dit komt omdat moet u weten wat de aard van uw dieet is om de olie doeltreffend te kunnen laten werken, wat goed samengaat met de olie en in elke mate u de olie moet innemen. Een arts zal adviseren wat het meest geschikt is voor u en dit is misschien niet geschikt voor een andere persoon.

Conclusie Traditionele Marokkanen gebruikt de olie zonder de volledige informatie met betrekking tot de samenstelling te kennen, al wisten ze dat deze olie goede resultaten met zich meebrengt. Aangezien u de samenstelling kent, is het tijd om ervan te profiteren zodat u uw gezondheid op een eenvoudige en doeltreffende manier terug op peil kunt brengen.

Argan oil

Argan oil, which may also be commonly recognized as Argon oil or Argane oil, is derived from the Argania Spinosa tree indigenous to Morocco.

Active ingredients in argan oil

The composition of argan oil is very rich extensive. Argan consists of so many different components that together give the oil such a superior quality. It is thanks to this composition that argan oil is considered the most populair oil in the world in the field of health.The most recognized components in argan oil are the faty acids.

These fatty acids consist of...

  • Saturated fats: The oil contains 2 forms of saturated fats, they are called palmitic acid and stearic acid. Oleic acid is the monounsaturated fatty acid in argan oil.
  • Monounsaturated fats: This the most important composition in the oil. These fats contain omega-6 fatty acids. In the body these fats are very effective in promoting good cholestrol and discouraging bad cholesterol at the same time.

What do the fatty acids in argan oil exactly do in the body?

Many people who have problems with their cholesterol levels find argan oil very useful. More and more health experts have started to reccomend argan oil to their patients. The unsatuarted fats in argan oil are also very effective in strengthening the defense mechanism of the body.

The power of vitamine E

Argan oil and the composition of its ingredients are used to counteract agains inflammation in serveral cels of the body. The oil is also rich in vitamine E. This particular vitamin gives the oil the ability to function as an antioxidant.

Why is it good to use argan oil (as well as other kinds of oils)?

Oils neautrilize destructive oxidation, which can boost the good health of your body significently. For people who want to profit from the effect of the composition of this oil, it is of significent importance to use several other oils in the kitchen (besides argan oil).

Example of an oil that can be very well used in combonition with argan oil
Do you want to make sure you take in a good ratio of alpha-linolenic acid? Then soybean oil would be a good oil for you to use in combination with argan oil!

The characteristics of argan oil

Argan oil is particularly known for its dark colour in comparison to regular olive oil. The oil is also a lot more nuts-like then olive oil. There's a wide variety of possibilties when it comes to the composition of the oil. But or all are very benefitial for your health.

Why is it important to consult a physician for more information about argan oil?

  1. Apart from the advantages for your health, you will notice that it has a nice a flavour that will increase your appetite.
  2. For people who use argan oil to bring their health back on track, it is very important to consult someone in the health sector. This because you need to know the origin of you personal diet to be able to use the oil effectively.

Conclusion Traditionally argan oil was used by people who didn't know the exact composition of the oil, though they did know that it had very benefitional properties for your health. Since you know the exact composition of argan oil now, it is time to profit from it; use argan oil in a simple but very effective way to bring your health right on track again!